Begaafdheid

Ons onderwijs: Uitdagend ook voor (hoog)begaafde kinderen
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Natuurlijk hebben onze scholen aandacht én aanbod voor alle kinderen. Wat bieden zij aan stimulans en uitdaging juist voor kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong?
OPSO en SPOOR-scholen zijn zich er sterk van bewust dat ook deze kinderen van ons onderwijs vragen dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Onze scholen zetten zich steeds sterker in om kinderen met een meer dan gemiddelde intelligentie vroeg en goed te signaleren.

Onze opdracht is dan om hun uitdagend onderwijs te bieden waardoor talent en aanleg tot bloei komt. Zo wordt voorkomen dat een kind zich gaat vervelen, onderpresteren of zelfs ongewenst gedrag gaat vertonen als reactie op te weinig inspiratie.


Samen en soms apart

Wij vinden het heel belangrijk dat deze kinderen samen opgroeien met hun eigen leeftijdgenootjes.
OPSO en SPOOR kiezen dus wél voor een zo sterk mogelijk onderwijsaanbod in de eigen school van een kind en niet voor een aparte school.
We passen het onderwijs aan en niet het kind.
Hoe dat eruit ziet?
Heel kort gezegd: minder wordt meer.
Van het ‘gemiddelde’ schoolwerk heeft een heel slim kind of het nou kleuter is of 11 jaar minder nodig. Daarvoor in de plaats komt meer uitdaging, verdieping en aanvulling met prikkelende activiteiten en leermiddelen als vast deel van het programma.


Soms apart: ‘Plus’ onderwijs

Voor een klein percentage van deze kinderen is nog meer uitdaging nodig. Zij hebben  behoefte aan leeractiviteiten samen met andere kinderen die ook zo’n extra ‘plus’ nodig hebben.
Hiervoor hebben de OPSO-basisscholen in Purmerend sinds 2010 een extra onderwijsaanbod ontwikkeld: VOSTOK.
Hier wordt een halve dag per week onderwijs gegeven speciaal gericht op dit deel van de kinderen uit de groepen 5-8 door gespecialiseerde leerkrachten. Er wordt samengewerkt met het gymnasium in Purmerend.
In enkele SPOOR-scholen vindt u een vergelijkbare ontwikkeling, maar dan binnen de eigen school.Samen leren op de scholen
De ervaring om ook uitstekend onderwijs te bieden aan kinderen groeit zichtbaar in onze scholen.
Daarbij maken we van elkaars kennis en kunde gebruik én van specialisten op dit gebied. Alle basisscholen van OPSO en SPOOR zijn bezig een duidelijke werkwijze in te voeren. Elke school doet dat op een wijze die past bij die school.
Een aantal scholen deed mee aan een Excellentieproject, andere vormen samen een groep, weer andere doorlopen een eigen ontwikkeling.

Alle basisischolen van OPSO en SPOOR zijn bezig een duidelijke werkwijze in te voeren. Elke school doet dat op een wijze die past bij die school en wordt begeleidt door
Laika.Vostok schoolgids 2017-2018 voor alle locaties

Protocol (Hoog)begaafdheid OPSO SPOOR

Leerdoelen Vostok

Leerdoelen Persoonlijke voorbeelden

Aanmeldingsformulier Bovenschoolse Plusklassen Vostok

Criteria toelating Bovenschoolse Plusklassen Vostok

Vostok schoolgids 2017-2018 Wormer

Jaarplanning Vostok Oostzaan-Wormer 2017-2018

Jaarplanning Vostok 2017-2018 Wormer

Jaarplanning Vostok 2017-2018 Monnickendam