Bijeenkomsten

De GMR komt het in het schooljaar 2016-2017 bijeen op de volgende data:
  • 20 september 2016
  • 25 oktober 2016
  • 13 december 2016
  • 7 februari 2017
  • 11 april 2017
  • 30 mei 2017
  • 11 juli 2017
Vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Wilt u het woord voeren? Meldt uw komst ruim vr de aanvang van de vergadering aan de ambtelijk secretaris via info.gmr@opspoor.nl Geef uw naam, adres en het agendapunt waarover u het woord wil voeren door. Het Dagelijks Bestuur van de GMR beslist of er al of niet gelegenheid tot inspreken geboden wordt. 

Achterbanbijeenkomsten

Eenmaal per jaar organiseert de GMR een grote achterbanbijeenkomst. In het schooljaar 2015-2016 vond deze bijeenkomst op 16 februari 2016 plaats.

Terugblik achterbijeenkomst 16 februari 2016

Aankondiging achterbanbijeenkomst 16 februari 2016

In de editie van januari 2015 van GMR Info staat onder Terugblik een verslag van de laatst gehouden achterbanbijeenkomst


GMR Info 2016
 
Downloads
Agenda eerstvolgende vergadering

Agenda 11 juli 2017