Bevoegd gezag

Het functionele bestuur binnen OPSO en SPOOR wordt uitgevoerd door de heer C.E.J. van Meurs (College van Bestuur).
 
 
 
 
 
 
Downloads
Strategische doelen