Contact

De GMR wil op een open en transparante manier communiceren met zijn achterban: ouders, leerkrachten en leerlingen.

Hiervoor heeft de GMR een communicatiestructuur ontwikkeld die beschreven wordt in de bijlage.

De GMR is te bereiken via: info.gmr@opspoor.nl en via de contactpersonen vermeld in de communicatiestructuur.