Service Bureau

Het service bureau van OPSO en SPOOR heeft als taak het bieden van kwalitatief goede ondersteuning aan het College van Bestuur en de scholen bij de uitoefening van hun taken en hun bevoegdheden op het terrein van onderwijskwaliteit & innovatie, personeel en organisatie, ICT, huisvesting en financiën. Het bureau werkt als één ondersteunend bureau voor beide organisaties. Hiermee worden de volgende doelen nagestreefd:
  • Hogere efficiency en effectiviteit
  • Verbetering kwaliteit van de dienstverlening
  • Een grotere draagkracht.
Het gezamenlijk bureau wordt aangestuurd door een directeur bedrijfsvoering/controller. De werkzaamheden op de afdelingen worden door senior medewerkers afgestemd.

De beleidsvoering ligt in handen van twee beleidsmedewerkers onderwijskwaliteit & innovatie en personeel & organisatie.

Bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag van 08.00 – 17.00 uur en vrijdag van 08.00 – 16.00 uur.
In de kerstvakantie is het bureau 1 week en tijdens de zomervakantie 4 weken gesloten.

Telefoon : 0299-820900