Missie, visie, kernwaarden

MISSIE

De openbare onderwijsorganisaties OPSO en SPOOR staan midden in een samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze openbare scholen nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten om het beste onderwijs aan ieder kind te realiseren.  
Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien.


OPSO en SPOOR werken vanuit deze missie intensief samen. Samenwerken betekent voor ons kennis en inzichten delen met en tussen onze scholen, binnen bestuur en toezicht, op het servicebureau, met de inspectie, wetenschappers en andere partners. Op deze wijze creŽren wij het beste onderwijs voor onze kinderen, gaan we efficiŽnter met de middelen om en vullen wij onze ondersteuningsplicht nog beter in.
 

OPSO en SPOOR samen voor het beste onderwijs
 
VISIE

Wij staan bekend als de beste onderwijsorganisatie in Openbaar Onderwijs. Een onderwijsorganisatie voor primair en speciaal onderwijs waarin woorden hand in hand gaan met daden. Wij staan bekend als goede werkgevers die oog hebben voor het individu en veel investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Al onze werknemers hebben een grote verantwoordelijkheid voor het bepalen en uitvoeren van het beleid.

Onze scholen zijn organisaties waarin voor kinderen ruimte is, om permanent aan hun ontwikkeling te werken.
Onze medewerkers zijn meesters in hun vak, weten zich erkend en zetten zich voor de volle 100% in voor de brede ontwikkeling van het kind.

Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin talenten van alle leerlingen worden ontplooid. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van elk kind. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden en zijn vertaald naar ons onderwijsaanbod, waarin verschillende vormen van leren en social media als middel, ten volle worden benut.
Ontwikkeling van de leerkracht en de samenwerking met de ouders zijn daarbij belangrijke factoren.


Er is op onze scholen ruimte voor diversiteit en professionalisering, hetgeen goede resultaten en opbrengsten genereert. Onze leerkrachten halen alles uit een kind door een veilige en inspirerende omgeving  te creŽren en door intensief te communiceren en samen te werken met ouders,  waardoor thuis en school zo veel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.  

Samen met andere partners  zoals onderwijsorganisaties, ondersteuningsinstanties, gemeenten en bedrijfsleven, dragen wij bij aan de brede ontwikkeling van onze kinderen.KERNWAARDEN

Onze inspiratie is het verschil te maken door samen het beste onderwijs te bieden voor uw kind. Dit doen we vanuit onze kernwaarden:

Vertrouwen
We gaan uit van de mogelijkheden van ieder mens en stimuleren iedere betrokkene zichzelf verder te ontwikkelen. Wij zijn van nature nieuwsgierig naar de ander en heten iedereen welkom.

Verbinden
Iedereen binnen en buiten de organisatie: kind, medewerkers en andere betrokkenen weten zich erkend en geaccepteerd ongeacht geloof, ras, huidskleur, geslacht, taal en afkomst. Iedereen is in staat is om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en op een constructieve wijze  samen te werken. Verschillen in visie en geloofsovertuigingen zien we en ervaren we als een bron van inspiratie. Samen komen we verder.

Meesterschap
Elke medewerker is op zijn/haar vakgebied een professional die kritisch naar zichzelf kijkt, die zich openstelt voor anderen en nieuwe opvattingen op waarde weet te schatten.
Elke medewerker is eigenaar van het vak dat hij uitoefent en laat iedereen profiteren van eigen ervaringen en nieuwe inzichten.
Elke medewerker is in staat de verschillen te overbruggen, betrokkenen te verbinden en echt vertrouwen te geven aan kinderen, ouders  en collegaís.
Elke medewerker ontwikkelt zich permanent om het vakmanschap te onderhouden en te verbeteren.