Cito scores

Staatsecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van onze scholen zijn daarmee voor iedereen in te zien.
De eindtoetsgegevens van alle scholen in het primair onderwijs worden regelmatig openbaar gemaakt. Ook de scores van onze scholen zijn daarmee voor iedereen in te zien.

Wij vinden het belangrijk om open en eerlijk te zijn over de resultaten op onze scholen.
Toch kan op basis van de nu gepubliceerde informatie een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs en van onze scholen.

Dat komt omdat van school tot school verschilt welke leerlingen aan de toets deelnemen waardoor de scores van scholen onderling niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score op een eindtoets. Op basis van deze gegevens kunnen dus niet zomaar conclusies worden getrokken.

Wij werken samen met de PO-raad aan het ontwikkelen van Vensters PO. Via de website van Vensters-PO worden de gemiddelde eindscores van alle basisscholen op een vergelijkbare wijze en samen met andere informatie gepresenteerd en toegelicht.

In Venster PO komt bijvoorbeeld ook informatie te staan over ouder- en leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid en de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Er zijn op dit moment al veel gegevens in Vensters PO beschikbaar en er komen er nog steeds bij zodat er een steeds completer beeld ontstaat van al onze scholen.