Organogram

De stichtingen werken intensief samen op grond van een samenwerkingsovereenkomst. Juridisch is er sprake van twee stichtingen. Echter de Raden van Toezicht, de beide Colleges van Bestuur en de twee GMRen werken functioneel zodanig samen als waren zij n. Dit geldt ook voor de beide service bureaus.
  
Downloads
Samenwerkingsovereenkomst