Raad van Toezicht

De stichtingen OPSO & SPOOR zijn op grond van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. De functie van het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raden van Toezicht.
De voltallige Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden:


Dhr. P.T. Tange – OPSO (voorzitter/ remuneratie commissie)
Dhr. Mr. S.J.P. van Geldorp – SPOOR (voorzitter / remuneratie commissie / auditcommissie)
Dhr. E. du Bois – OPSO lid / remuneratie commissie) ( op voordracht van de PGMR)
Dhr. P.J. Huisman – SPOOR ( lid /voorzitter auditcommissie)
Dhr. D.J. van `t Veer – OPSO (lid / auditcommissie) (op voordracht van de OGMR)
Dhr. E.A. van Wattingen - OPSO en SPOOR lid
Dhr. J. Walter - OPSO en SPOOR lid

 
Downloads
» Reglement Raad van Toezicht
» Reglement Remuneratie Commissie
» Reglement Audit Commissie
» Reglement Raad van Toezicht werving en selectie