Samenstelling en werkwijze

De GMR bestaat uit twee keer acht personen met een evenwichtige verdeling van ouders en leerkrachten (4/4). Daarnaast is er een kwaliteitszetel beschikbaar voor een afvaardiging van het speciaal (basis)onderwijs.

De huidige samenstelling van de GMR, alsmede de werkwijze zoals die is verwoord in het activiteitenplan, zijn te vinden in de bijlage(n).

In het jaarverslag laat de GMR op een transparante manier zien wat er is gedaan en bereikt. En legt tevens de GMR verantwoording af over de besteding van middelen die hem ter beschikking zijn gesteld. 
Downloads

   Samenstelling GMR 2016-2017

   Communicatieplan GMR 2016-2017

   Activiteitenplan 2015-2016

   Jaarverslag 2014-2015

   Jaarverslag GMR 2015-2016