Samenwerking

Samenwerking OPSO en SPOOR
 
In 2011 hebben de stichtingen OPSO en SPOOR ingezet op een verregaande samenwerking. Parallel aan deze ontwikkeling hebben ook de GMR’en van beide stichtingen een traject in gang gezet om de mogelijkheden van een intensievere samenwerking te verkennen.

Na diverse gezamenlijke bijeenkomsten heeft een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit beide GMR’en een voorstel gedaan tot het (praktisch) samenvoegen van de GMR’en: een GMR nieuwe stijl.* 

Eind 2011 is dit voorstel aangenomen en zijn er verkiezingen uitgeschreven. Sinds april 2012 is deze GMR nieuwe stijl actief.

* formeel (juridisch gezien) kan er geen sprake zijn van één GMR, omdat OPSO en SPOOR zelfstandige organisaties (aparte rechtspersonen) blijven.