Spoorraad en Gemeentelijke bevoegdheden

Ten aanzien van het openbaar onderwijs heeft iedere gemeenteraad een aantal wettelijke bevoegdheden. Dit betreft:
  • Het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.
  • Het beslissen over de opheffing van de stichting openbaar onderwijs.
  • Het goedkeuren van een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting.
  • Het bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet, ontbinden van de stichting.
  • Het ontvangen van het jaarverslag inclusief de jaarrekening.
 
OPSO

Voor de stichting OPSO zijn deze bevoegdheden belegd bij de gemeenteraad van Purmerend.

Gemeente Purmerend
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend
0299 - 452452
info@purmerend.nl  

 
De zes SPOOR gemeenten
Gemeente: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer E-mail
           
Oostzaan Postbus 15 1510 AA Oostzaan 075-6553535 antwoord@over-gemeenten.nl
Wormerland Postbus 20 1530 AA Wormer 075-6512100 antwoord@wormerland.nl
Edam-Volendam Postbus 180 1130 AD Volendam 0299-398398 info@edam-volendam.nl
Landsmeer Postbus 1 1120 AA Landsmeer 020-4877111 gemeente@zeevang.nl
Beemster Rijn Middelburgstraat 1 1462 NV Middenbeemster 0299-682121 gemeente@beemster.net
Waterland Postbus 1000 1140 BA Monnickendam 0299-658585 gemeente@waterland.nlDe zes SPOOR gemeenten hebben in een gemeenschappelijke regeling afgesproken dat de wettelijke bevoegdheden van de gemeenten ten opzichte van het openbaar onderwijs gezamenlijk uitgeoefend worden door een “gemeenschappelijk orgaan”, de SPOORraad. Deze wordt gevormd door de 6 portefeuillehouders onderwijs van deze gemeenten.

De leden van de SPOORraad zijn:   
 
 
Mevrouw G. Kroon-Sombroek          Gemeente Edam-Volendam 
De heer M. Olij     Gemeente Oostzaan 
De heer R. Quakernaat  Gemeente Landsmeer 
Mevrouw G. Bekhuis  Gemeente Waterland 
De heer H. Hefting  Gemeente Beemster 
De heer P. Tange  Gemeente Wormerland 
Downloads
» Gemeenschappelijke regeling