Verlofregeling

Leerplicht

Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Ouders moeten ervoor zorgen dat de leerling op een erkende school ingeschreven staat en dat de leerling de school iedere schooldag bezoekt.

De meeste kinderen gaan op vierjarige leeftijd voor het eerst naar school. Zij zijn dan nog niet leerplichtig, maar het is goed voor hun ontwikkeling en als voorbereiding op het moment dat zij wel leerplichtig zijn.

Extra verlof en vrijstelling leerplicht

De hoofdregel is: het is niet toegestaan om op vakantie te gaan onder schooltijd. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen zoals een bruiloft of een begrafenis.

Extra verlof vraagt u schriftelijk aan (met opgave van reden) bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.


Over aanvragen tot en met 10 schooldagen beslist de schooldirecteur.  Aanvragen voor meer dan 10 schooldagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden extra vakantieverlof

Extra vakantieverlof gedurende het schooljaar is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, lees de richtlijnen voor verlof.

Luxe verzuim


Ongeoorloofd verzuim rondom de vakanties heet ook wel ‘luxe verzuim’. Leerplichtambtenaren houden streng toezicht op luxe verzuim. Als u uw kinderen rondom de vakantieperioden zonder toestemming van school houdt, bent u strafbaar.

Vrijstelling leerplicht

Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. U kunt contact opnemen met de leerplichtambtenaar over de te volgen procedure.


 
Downloads
» Folder verlof versie oktober 2012
» Brief schooldirecteuren verlofformulieren