Samenwerkingsovereenkomst

De twee stichtingen werken intensief samen. Dit onder het motto ‘Samen waar het kan, apart waar het moet’.
De kerntaak van de twee stichtingen is het bieden van goed onderwijs. Dagelijks werken de openbare scholen in Waterland aan de realisering daarvan.
Samenwerking
 
De leerlingen krijgen les in goed voorziene gebouwen, onder leiding van onderwijsmensen die hun vak verstaan. Iedere school heeft een eigen karakter, een eigen cultuur. Dat past het best bij de specifieke omgeving waarin de school staat. Verschillen in populatie, inzichten en woonomgeving worden op die manier als uitgangspunten van openbaar onderwijs erkend en gewaardeerd.

Al die aparte scholen vormen ondanks hun eigenheid ook een eenheid met elkaar. Ze geven samen vorm en inhoud aan het openbaar primair onderwijs. De aansturing van al die uiteenlopende scholen vindt plaats op het service bureau. Daar werken het bestuur en ondersteunende medewerkers aan de voorwaarden om goed onderwijs mogelijk te maken.

Het service bureau is meer dan een kantoor; het vormt tevens het ontmoetingspunt voor bijeenkomsten van directeuren en andere groepen professionals, die dagelijks initiatieven nemen om kinderen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben.


 
Downloads
» Strategische doelen
» Code Goed Bestuur
» Bestuursfilosofie
» Samenwerkingsovereenkomst