Organogram

OPSPOOR bestaat juridisch gezien uit twee aparte stichtingen: OPSO en SPOOR. De stichtingen werken intensief samen op grond van een samenwerkingsovereenkomst. Functioneel vormen zij echter één gezicht naar buiten.

Ons organogram is als volgt: 

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen