Berichtgeving corona

Berichtgeving 28 mei

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Zoals u weet heeft het kabinet tijdens de persconferentie van vorige week bekend gemaakt dat hetde bedoeling is om de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig te openen. Het kabinet zou hierover inde week van 1 juni definitief besluiten als het onderzoek van het RIVM over de 1,5 meter maatregelgereed is en er een beeld is van de ervaringen met gedeeltelijke openstelling van de scholen.

Op basis van het kabinetsbesluit en de richtlijnen van het RIVM kunnen schoolbesturen afsprakenmaken, zodat scholen weten wat hun te doen staat. Het was de bedoeling dat er woensdag 27 meimeer duidelijkheid zou komen. Scholen zouden dan vanuit onze brancheorganisatie de PO-raad eenprotocol ontvangen.

Helaas werd dinsdag 26 mei bekend dat het onderzoek van het RIVM nog niet gereed is en daarmee kan er ook nog geen protocol voor de volledige openstelling worden gemaakt. Het is nu nog nietduidelijk wanneer de bijgewerkte richtlijnen gereed zijn. Als schoolbestuur vinden we het heelvervelend dat we nog geen duidelijkheid voor u en voor onze medewerkers kunnen verschaffen. Juistin deze periode is het belangrijk dat we iedereen tijdig en goed informeren en zaken kunnenvoorbereiden.

Wij wachten de bijgewerkte richtlijnen af en zullen zodra deze wel gereed zijn met de scholen kijkennaar mogelijkheden voor verdere openstelling. Of de termijn van 8 juni haalbaar is zal de komendeweek moeten blijken.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur
Berichtgeving 23 april

Beste ouders en verzorgers,

De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft duidelijk gemaakt dat de scholen na 11 mei weer gedeeltelijk open gaan. Dit was niet helemaal onverwachts en onze scholen zijn ook hier weer op voorbereid. Samen gaan we weer een nieuwe fase in en kijken uit naar het moment dat onze gebouwen weer gevuld worden met stemmen, voetstappen, gesprekken, discussies. Kortom: leven.

Om deze nieuwe fase weer op een goede manier vorm te kunnen geven, hebben we intensief overleg gevoerd met zowel directeuren als GMR als kinderopvangpartners.

Hoe ziet het onderwijs eruit?
Uiteindelijk is besloten om te kiezen voor een vorm waarbij we de leerlingen per school verdelen in twee groepen. Elke groep leerlingen zal vervolgens twee dagen per week fysiek op school zijn. We beseffen dat hiermee niet volledig wordt voldaan aan de 50% fysieke aanwezigheid op school zoals door het kabinet is aangegeven. Belangrijk is om te benadrukken dat er wl 100% onderwijs gegeven zal worden (via ons Onderwijs op Afstand).

Voornaamste reden voor deze keuze is dat we het fysieke contact tussen leerlingen onderling en daarmee de kans op fysiek contact tussen leerling en leerkracht zoveel mogelijk willen beperken, we de opdracht hebben gekregen zo min mogelijk bewegingen van en naar school te organiseren en we zo veel mogelijk voor structuur en rust willen zorgen. Bijkomend voordeel is dat leerkrachten hiermee de kans hebben om op de dag waarop er geen leerlingen zijn de mogelijkheid hebben het Onderwijs op Afstand goed voor te bereiden.

Leerlingen in kwetsbare thuissituaties en leerlingen met ouders in cruciale beroepen
De leerlingen in kwetsbare thuissituaties en leerlingen met ouders in cruciale beroepen kunnen elke dag naar school. De dag waarop geen les wordt gegeven, maar waarop we deze leerlingen wel opvangen wordt per school bepaald.

Praktische informatie
• Er zullen maatregelen genomen worden om de hygine binnen de school te optimaliseren;
• Ouders/verzorgers staan bij de rand van het schoolplein en komen niet in de school;
• We verzoeken u om uw kinderen voor de start op 11 mei te controleren op luizen.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur


Berichtgeving 01 april

Beste ouders en verzorgers,

Zoals waarschijnlijk de meesten van u inmiddels hebben begrepen zijn we helaas genoodzaakt om de schoolgebouwen van OPSPOOR tot in ieder geval na de meivakantie gesloten te houden.Alhoewel dit al enige dagen binnen de verwachting lag, is het definitief horen van deze maatregel toch iets waar we even bij stil willen staan. Want wat betekent dat nu voor u als ouder/verzorger? En wat betekent het voor uw kind(eren) en voor onze medewerkers die met man en macht werken aan het zo goed mogelijk organiseren van Onderwijs op Afstand? En hoe zorgen weer voor dat ons onderwijs haar goede kwaliteit behoudt?

Dit zijn vragen waar we samen verantwoordelijk voor zijn.Ten eerste willen wij u hartelijk bedanken voor uw inzet. Het is niet altijd makkelijk om, met mogelijk ook uw eigen werk ernaast, onze leerlingen te helpen met hun schoolwerk. Wij zien dat onze scholen hun uiterste best doen om de ondersteuning te bieden die u wellicht nodig heeft. Wij hopen en verwachten dat u dit ook zo ervaart. Onze scholen zullen vol energie de ingeslagen koers doorzetten. Mogelijk met wat aanpassingen omdat het nu nog een paar werken voortduurt. Uw school zal u hierover verder informeren.

Ook voeren wij vanuit de afdeling Onderwijs Ondersteuning diverse gesprekken met gemeentes, inspectie, voortgezet onderwijs, opvangpartners en andere samenwerkingspartijen om alle gevolgen van deze maatregelen goed in kaart te brengen en te zorgen dat we bijtijds kunnen bijsturen wanneer dat nodig is.

Tenslotte: onze schoolgebouwen voelen zonder uw kinderen ontzettend leeg aan. Wij zijn trots op alle leerlingen die deze nieuwe onderwijsvorm oppakken zoals kinderen zijn: flexibel, enthousiast en nieuwsgierig.Wij hopen u in ons volgend schrijven een betere boodschap te kunnen overbrengen en wensen iedereen een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur


Berichtgeving 19 maart

Beste ouders/verzorgers,

Via dit schrijven wil ik u en alle medewerkers van OPSPOOR bedanken voor de afgelopen dagen. Wat hebben we met elkaar hard gewerkt om onze leerlingen en uw kinderen onderwijs te kunnen blijven bieden. Nu de eerste hectiek voorbij is, de meeste leerlingen al goed bezig zijn en wij de eerste uitdagingen zijn doorgekomen, is het tijd om even de balans op te maken en nog wat laatste mededelingen te doen.

Onderwijs op Afstand
Zo'n twee weken geleden vroegen wij ons IT-Lab alvast rekening te houden met Onderwijs op Afstand, niet wetende dat dit waarheid zou worden. Zij hebben samen met de afdeling Onderwijs Ondersteuning en de scholen alles op alles gezet om vanaf afgelopen woensdag het onderwijsaanbod weer zo normaal mogelijk te verzorgen. Echter, wel bij u thuis. En dat vraagt om flexibiliteit en bereidwilligheid. En echt, wij begrijpen als geen ander dat het niet altijd even gemakkelijk is. Maar alle kinderen in Nederland hebben het recht op leren. Ook in deze uitzonderlijke periode. Gelukkig blijft de school u en uw kinderen ondersteunen en kunt u voor vragen altijd bij hen terecht.

Onze andere grote uitdaging was de noodopvang voor kinderen met ouders in de vitale beroepen. We hebben dit gelukkig samen met de kinderopvangcentra en een pool aan leerkrachten kunnen regelen. De kinderopvang zorgt voor beschikbare plekken en de leerkrachten van OPSPOOR verzorgen de onderwijskundige invulling tijdens schooltijd. Deze leerlingen volgen hetzelfde programma als de andere leerlingen. Mocht u nog vragen hebben over de opvang, schroom dan niet contact op te nemen met de directeur van uw school.

Tenslotte wil ik u sterkte en kracht toewensen in deze periode. Want alhoewel ik zeker weet dat we hier sterker uitkomen, is het geen gemakkelijke periode en zullen we de nodige uitdagingen nog tegenkomen. Samen komen we hieruit.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel cht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam