Nieuws schooljaar 2021-2022

Het Vostokevenement
Vostok is voor de scholen van het Samenwerkingsverband Waterland. Het gezamenlijke, bovenschoolse onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8. Dit jaar hebben de Vostok-leerlingen onderzoek gedaan naar de School van de Toekomst. Hoe kijken de leerlingen naar de toekomst? Wat zouden zij anders willen, wat denken zij nodig te hebben en op welke manier willen ze dat vormgeven? Alle groepjes hebben binnen het hoofdthema een eigen onderwerp gekozen, zoals duurzaamheid, klimaat of armoede.

13 mei hebben de talentvolle Vostok-leerlingen de interessante onderzoeksresultaten tijdens de presentatiemarkt gepresenteerd in H20. Het grootste permanente esports en gaming centrum van Europa. Daarbij hebben zij bezoekers advies gegeven over hij zij denken dat de school van de toekomst eruit gaat zien.

Isabel, Siem en Merlijn denken dat er door het lerarentekort in de toekomst hologrammen worden ingezet. "Op deze manier kunnen leerkrachten op meerdere plekken lesgeven. Ook denken wij dat we meer gebruik gaan maken van VR-brillen en 3D-printers", vertelt Siem. Mathilda en Ilja kwamen met het idee om een trampoline te gebruiken waarmee energie kan worden opgewekt door te springen. Ook zien zij een ruilbeurs zitten op school, of het plaatsen van planten op het dak.

Voordat het evenement begon kregen de leerlingen een verrassing. Namelijk een uur gratis e-sporten in H20! Laurens vond het virtueel darten het leukst. "Er waren veel games, zoals racen in een simulator, Just Dance en Minecraft. Het was heel leuk!".
38 OPSPOOR-leerkrachten nu praktijkbegeleider!​​​​​​

Afgelopen halfjaar zijn er maar liefst 38 OPSPOOR-leerkrachten opgeleid tot praktijkbegeleider. Nu kunnen zij de kennis die zij hebben opgedaan in de blended cursus voor praktijkbegeleiders daadwerkelijk in de praktijk brengen!
"In de cursus leren leerkrachten om Pabo-studenten te begeleiden" vertelt bovenschools schoolopleider en stagecoördinator Elsbeth Glas. "De rol van de praktijkbegeleider wordt in het Samen Opleiden steeds groter en daarmee speelt de praktijkbegeleider een belangrijke rol in de ontwikkeling van de student. In de cursus leren de deelnemers hoe zij de student kunnen aanzetten tot reflectie en hoe hij/zij daarmee tot leren komt. Daarnaast leren de deelnemers wat er van hen verwacht wordt in een stageperiode en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere praktijkbegeleiders en de pabodocenten. Wij vinden het bij OPSPOOR belangrijk dat studenten goede begeleiding krijgen en dat dit op al onze scholen op (ongeveer) dezelfde manier gebeurt en dezelfde kwaliteit heeft. De cursus wordt gegeven door de schoolopleiders van OPSPOOR samen met de docenten van Inholland en iPabo" legt Elsbeth uit.

Gerdien Bijl en Ellis Jonk zijn groepsleerkrachten in de kleuterbouw op sbo Het Tangram en hebben onlangs de cursus afgerond. Gerdien vertelt: "Wij wilden deze uitdaging aangaan om te leren van en met elkaar en om het begeleiden van stagiairs professioneel aan te pakken. Wij bieden toekomstige collega's graag een leerzame en uitdagende ervaring binnen onze school en daarnaast vinden wij het ook heel leuk om studenten te begeleiden". Ellis gaat verder: "Omdat wij vakinhoudelijk kundig zijn door de vele jaren werkervaring, wil dat nog niet zeggen dat wij ons bijvoorbeeld kundig voelen in het houden van een feedbackgesprek. Tijdens de cursus leerden wij om een goed feedbackgesprek te houden. Een student leert immers van opbouwende en eerlijke kritiek en neemt dit mee in zijn/haar toekomst". In de cursus leerden Gerdien en Ellis hoe zij een student moeten coachen en werden zich daarbij bewust van hun eigen valkuil(en) als beoordelaar. "Wij raden de cursus dan ook zeker aan. Je wordt er wijzer van en het houdt je scherp!", vertelt Gerdien.

Ook Egbert Groot, groep 5 leerkracht op obs 't Carrousel, heeft de cursus succesvol afgerond. Na 43 jaar werkzaam te zijn in het onderwijs en regelmatig stagiairs te hebben begeleid dacht hij het wel zo'n beetje allemaal te weten. Maar, ook hij was nog niet uitgeleerd! Egbert vertelt: "De cursus geeft in vier bijeenkomsten goede handvatten om gesprekken met studenten effectiever te laten plaatsvinden. De modellen die ik heb geleerd gaven meer structuur aan de gesprekken. Na een aantal keren toepassen had ik ze al onder de knie. Nu zijn mijn gesprekken met de stagiairs compacter en meer doelgericht! Voorheen was ik vaak geneigd om aan te geven hoe ik dacht dat bepaalde situaties beter kunnen. Nu komt de stagiair zelf met ideeën. Het reflecteren met gerichte vragen vanuit de cursus had dus een positief effect." Egbert vond het al met al een geslaagde cursus. "Het heeft écht wat toegevoegd aan mijn aanpak wat betreft het begeleiden van stagiairs!"

Elsbeth: "Komend halfjaar wordt een nieuwe groep OPSPOOR-leerkrachten opgeleid tot praktijkbegeleider. We kijken ernaar uit om samen de aanstaande collega's op te leiden!"

Afscheid twee collega's 
Dinsdag 2 november was het dan echt zover … Het afscheidsfeest van collega's Fred van der Lee en Careline van der Lippe. Fred heeft 44 jaar gewerkt in het onderwijsland en is sinds het begin van dit schooljaar officieel gepensioneerd. Careline heeft bijna 40 jaar gewerkt in het onderwijs en gaat nu een nieuwe uitdaging tegemoet. OPSPOOR bedankt hen voor het harde werken, hun vakkundigheid en de positiviteit die zij hebben gedeeld.

Interview met Careline
klik op deze link om het interview met Careline te lezen.


Interview met Fred
2021 is het jaar dat Fred van der Lee 44 jaar werkt in het onderwijsland. Misschien dat je hem kent als directeur van obs De Delta of obs 't Pierement. Mogelijk gaat de tijd verder terug naar zijn periode als directeur op obs De Bloeiende Perelaar of zijn moment als leerkracht in Amsterdam. Het is allemaal begonnen toen hij was afgestudeerd van de Pedagogische Academie in 1977.

"De keuze voor deze opleiding kwam voort doordat ik niet wist wat ik wilde studeren. Ik ben puur onhandig, dus alles wat ik met mijn handen moest doen viel af. Vanaf het moment dat ik ging stage lopen vond ik het meteen leuk en vooral het omgaan met mensen sprak mij aan. Het onderwijs was toen heel anders en ik werd gelijk in het diepe gegooid. Het hoofd van de school zei toen ik voor de klas ging staan: 'Dit is je klas, succes!' "
Fred is niet alleen leerkracht geweest, want ergens in zijn carrière is hij geswitcht naar directeur. "Ik heb lang directietaken uitgevoerd en tegelijk een groep lesgegeven. Toen ik 21 jaar voor de klas stond heb ik gesolliciteerd als directeur en ben dat ook gebleven."
Wat opvalt aan de onderwijswereld is dat er veel vrouwen in werken. "Het is altijd zo geweest, maar met de jaren groeit dit verschil steeds meer. Mogelijk door verschillende factoren, zoals dat deeltijd werken in het onderwijs goed mogelijk is. Daarom vind ik het initiatief van OPSPOOR-Meestert! mooi. Op deze manier kunnen de schaarse mannen in het onderwijs met elkaar in contact komen en dat zorgt voor binding. Zelf ben ik de minderheid van de mannen in het onderwijs zo gewend, waardoor het mij niet meer opvalt. Toch denk ik dat het positieve effecten heeft als het verschil in hoeveelheid mannen en vrouwen in het onderwijs iets gelijker wordt. Net zoals vrouwen behoefte hebben aan gesprekken met vrouwen hebben mannen soms ook behoefte aan gesprekken met mannen."

"In al deze 44 jaar ben ik altijd met plezier naar werk gegaan. Tot wel aan de laatste dag. Waar ik het meest trots op ben is dat ik middels social media nog steeds contact heb met oud-leerlingen, die inmiddels zelf kinderen hebben die naar het voortgezet onderwijs gaan. Soms krijg ik op mijn verjaardag felicitaties van de oud-leerlingen, met een berichtje waarbij wordt geschreven wat een mooie tijd zij bij mij in de klas hebben gehad. Prachtig, daar ben ik echt trots op. Ik zal met een goed gevoel pensioneren en wil als tip geven aan alle werkenden: 'focus op je vakmanschap, want dat geeft je werkplezier.' "


De week van de Motoriek
Van 1 t/m 5 november was het 'De week van de Motoriek' met als thema 'Meer én beter bewegen voor de jeugd'. Daarom heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen meerdere webinars georganiseerd, waarvoor twee filmpjes zijn gemaakt met onder andere groepsleerkracht Gineke van obs De Eendragt en de kleuters. Het kleuterteam op obs de Eendragt doet als geen ander haar best om hun leerlingen uit te dagen om te bewegen! Elke dag worden er verschillende materialen neergezet op het schoolplein, zodat de kinderen op diverse manieren motorische- en motorieke vaardigheden leren. Trotse groepsleerkracht Gineke vertelt dat de kleuters bijvoorbeeld fietsen en steppen, klimmen en klauteren en tik- en balspellen spelen. Hoe sportief is dat! "Door te bewegen en de ruimte te ontdekken wordt de wereld ontdekt!" - Gineke.
Bekijk hieronder de filmpjes van Kenniscentrum Sport & Bewegen:
Coronaprotocollen
Binnen OPSPOOR hebben we 37 scholen. Alle scholen hanteren onderstaand beleid als basis:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf

Mogelijk hanteren onze scholen nog aanvullingen hierop. Dit wordt per school bepaald.

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam