Overzicht openstaande vacatures

In het schema hieronder staan alle openstaande vacatures. Klik hier om meer te lezen over de vacatures.
 
 Functie  School  WTF  Groep/Bouw  Link vacature
 Intern begeleider  Obs De Piramide  0,6    Opspoor
 Onderwijsassistent  Obs De Gouwzee  0,6-0,7  Groep 3  Opspoor
 L11 leerkracht  Het Kwartet, obs Middelie  1,0  Midden- of bovenbouw  OBS Het Kwartet | Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Blauwe Morgenster  1,0  Groep 1-2  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Blauwe Morgenster  1,0  Groep 7  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Eendragt  0,6-1,0  Onderbouw  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Fuut  0,4  Middenbouw  Opspoor
 L10 leerkracht   Obs De Havenrakkers  0,4    Opspoor
 L10/L11 leerkracht  Obs De Ranonkel  1,2  Bovenbouw  Opspoor 
 L10 leerkracht      Obs De Stap      Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Wagemakerschool  0,4-0,6  Groep 1 t/m 4  Opspoor
 L10 leerkracht   Obs Wheermolen  1,0  Groep 5  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs Wheermolen  1,0  Groep 5  Opspoor
 L11 leerkracht  SBO Het Tangram  0,6  Groep 3/4  Opspoor
 L10 leerkracht  VSO Martin Luther Kingschool  1,0  Onderbouw  Opspoor
 Directeur   Obs De Rietkraag en obs Noorderschool      Directeur obs De Rietkraag & obs Noorderschool | Opspoor
 Administratie        Vacature Administratie | Opspoor 
 Medewerker Klachtenteam    0,3    Medewerker klachtenteam | Opspoor

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam