Regiozaken in gesprek met Chris van Meurs

28 maart 2018
"Ik wil het onderwijs meer ondernemend maken"

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend