Regiozaken in gesprek met Chris van Meurs

28 maart 2018
"Ik wil het onderwijs meer ondernemend maken"

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen