Regiozaken in gesprek met Chris van Meurs

28 maart 2018
"Ik wil het onderwijs meer ondernemend maken"

Leerlingen aan het woord

"Trots op onze school"

"Wij zijn trots op onze school omdat we echt met onze tijd mee gaan" - Leerling van obs De Harpoen in Jisp