Organogram

OPSPOOR bestaat juridisch gezien uit twee aparte stichtingen: OPSO en SPOOR. De stichtingen werken intensief samen op grond van een samenwerkingsovereenkomst. Functioneel vormen zij echter één gezicht naar buiten.

Ons organogram is als volgt: 

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam