Welkom bij het Openbaar Onderwijs in de regio Waterland

De samenwerkende besturen SPOOR en OPSO verzorgen het basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio.
 
 
 
 


Kom jij ons team versterken?
 
Wil je ervaring opdoen op verschillende scholen en daarnaast je eigen ontwikkeling richting geven?
 
Jij krijgt dan een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Onze (opleidings) scholen verschillen in allerlei opzichten; omvang, schooltype, leerlingenpopulatie, onderwijsfilosofie en bieden jou daarmee een diversiteit aan leermogelijkheden. OPSPOOR zet in op lerend werken: scholing, individuele coaching en begeleiding is voor ons een gegeven om jouw talent te blijven ontwikkelen.

 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn voor onze vaste invalpool. Vanuit deze pool kun je ingezet worden in (langdurige) vervangingen, maar ook doorstromen naar een reguliere vacature op een van onze scholen.

De scholen van OPSPOOR zijn onderverdeeld in drie clusters. Jij wordt geplaatst op een stamschool in één van deze clusters en zal als eerste worden ingezet bij vervangingen. Is er geen vervanging nodig: dan ben jij gewoon aan het werk op je stamschool.
 
Wij zoeken collega’s:

·         die graag willen invallen;
·         in alle groepen willen werken;
·         minimaal 3 dagen per week beschikbaar zijn.

Wij bieden:

·         een diversiteit aan scholen en onderwijsvormen;
·         professionalisering;
·         uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
 
cao Primair onderwijs

Voor alle medewerkers bij OPSPOOR is de cao PO 2016-2017 van toepassing.
 
Solliciteren? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar vacature@opspoor.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen met Jeanine Timmerman tel. 0299-820900


 

 

  

Onze inspiratie is het verschil te maken door samen passend onderwijs te bieden voor de kinderen op onze scholen. Hierbij gaan we uit van vertrouwen, verbinden en meesterschap.
 
Gezamenlijk hebben de stichtingen de verantwoordelijkheid voor ongeveer 8225 leerlingen op 37 scholen. Ze hebben 750 medewerkers in dienst die door hun meesterschap iedere dag samen het beste onderwijs geven.
 
De twee organisaties werken intensief samen, staan midden in de samenleving en zijn sterk verankerd in de regio.

Zij nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten.

Zij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind en zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle talenten te ontplooien. 

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Waterlandziekenhuis te Purmerend. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Waterlandziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

 

Het BeterBoek

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Bureau Méteau heeft dit jaar voor het Waterlandziekenhuis de volgende uitgaven verzorgt: Het BeterBoek over Amandelen, Het BeterBoek over Gezond eten en bewegen, Het BeterBoek opnameboek voor kinderen van 2-6 jaar “kleurt mijn ziekenhuisopname”.