Welkom bij het Openbaar Onderwijs in de regio Waterland

De samenwerkende besturen SPOOR en OPSO verzorgen het basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio.
 
 Stichting OPSO en Stichting SPOOR zijn op zoek naar invalleerkrachten en onderwijsassistenten.

 

Iets voor jou? Mail dan naar sollicitatie@opspoor.nl

 

  

Onze inspiratie is het verschil te maken door samen passend onderwijs te bieden voor de kinderen op onze scholen. Hierbij gaan we uit van vertrouwen, verbinden en meesterschap.
 
Gezamenlijk hebben de stichtingen de verantwoordelijkheid voor ongeveer 8225 leerlingen op 37 scholen. Ze hebben 750 medewerkers in dienst die door hun meesterschap iedere dag samen het beste onderwijs geven.
 
De twee organisaties werken intensief samen, staan midden in de samenleving en zijn sterk verankerd in de regio.

Zij nemen actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in gang te zetten.

Zij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind en zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle talenten te ontplooien.