Opleiden in de School

Samen leren, samen onderzoeken: Samen Opleiden.

Leren doe je niet alleen. Daarom werkt OPSPOOR samen met de iPabo en Inholland om startende leerkrachten en leerkrachten in opleiding tot de leerkrachten van de toekomst te maken. Binnen het traject Opleiden in de School (OidS) worden (aanstormend) leerkrachten begeleid en beoordeeld door lerarenopleiders van de Pabo, maar ook door mentoren en schoolopleiders van één van onze tweeëntwintig opleidings-basisscholen. Omdat we minstens zo hard groeien als onze studenten, wordt het tijd ons team uit te breiden met een derde bovenschoolse opleider.

Opleiden met meesterschap
OidS betekent leren op de hogeschool én leren op en van een werkplek. Daarbij gaan we voor niet minder dan meesterschap (ook als het juffen betreft). We leiden onze studenten op tot vakmensen. 

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen