Verlof en vakantie

Verlof aanvragen buiten schooltijden
Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet meenemen op vakantie tijdens schooltijden.In bijzondere situaties kunt u wl vrij vragen, dit doet u bij de directeur van de school. De regels voor verlof zijn vastgelegd in het verlofprotocol. Download het verlofprotocol hier.

Vakantieplanning
Onze schoolvakanties worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De data voor de vastgestelde schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er aanvullende vakantieweken en/of sluitingsdagen per school. Deze worden door elke school gecommuniceerd aan ouders.

Voor schooljaren 2019-2020 zijn de officile vakantieweken als volgt:

Vakantie
Zomervakantie 2019 Noord 13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie 2019 Noord 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 2019 Heel Nederland 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie Noord 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie Heel Nederland 25 april t/m 3 mei 2020

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend