Verlof en vakantie

Verlof aanvragen buiten schooltijden
Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet meenemen op vakantie tijdens schooltijden. In bijzondere situaties kunt u wl vrij vragen, dit doet u bij de directeur van de school. De regels voor verlof zijn vastgelegd in het verlofprotocol. Download het verlofprotocol hier.

Vakantieplanning
Onze schoolvakanties worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De data voor de vastgestelde schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid.  Daarnaast zijn er aanvullende vakantieweken en/of sluitingsdagen per school. Deze worden door elke school gecommuniceerd aan ouders.

Voor schooljaren 2018-2019 zijn de officile vakantieweken als volgt:
 
Vakantie  Regio  Periode
     
Voorjaarsvakantie 2019      Noord       16 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 2019      Heel Nederland       27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 2019      Noord       13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie 2019           Noord                        19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 2019            Heel Nederland       21 december t/m 5 januari 2020

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend