Verlof en vakantie

Verlof aanvragen buiten schooltijden
Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet meenemen op vakantie tijdens schooltijden. In bijzondere situaties kunt u wél vrij vragen, dit doet u bij de directeur van de school. De regels voor verlof zijn vastgelegd in het verlofprotocol. Download het verlofprotocol hier.

Vakantieplanning
Onze schoolvakanties worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De data voor de vastgestelde schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid.  Daarnaast zijn er aanvullende vakantieweken en/of sluitingsdagen per school. Deze worden door elke school gecommuniceerd aan ouders.

Voor schooljaren 2019-2020 zijn de officiële vakantieweken als volgt:

 
Vakantie  
 
                                   
Kerstvakantie 2019 Heel Nederland 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie Noord 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie Heel Nederland 25 april t/m 3 mei 2020
Zomervakantie 2020 Noord 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie 2020 Noord  10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020

 
   
     
     

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving"

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Ouder van obs De Koningsspil in Oosthuizen