Verlof en vakantie

Verlof aanvragen buiten schooltijden
Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet meenemen op vakantie tijdens schooltijden. In bijzondere situaties kunt u wl vrij vragen, dit doet u bij de directeur van de school. De regels voor verlof zijn vastgelegd in het verlofprotocol. Download het verlofprotocol hier.

Vakantieplanning
Onze schoolvakanties worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De data voor de vastgestelde schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid.  Daarnaast zijn er aanvullende vakantieweken en/of sluitingsdagen per school. Deze worden door elke school gecommuniceerd aan ouders.

Voor schooljaren 2018-2019 zijn de officile vakantieweken als volgt:
 
Vakantie  Regio  Periode
     
     
Herfstvakantie 2018  Noord  20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 2018  Heel Nederland  22 december 2018 t/m 6 januari 2019             
Voorjaarsvakantie 2019  Noord  16 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 2019  Heel Nederland  27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 2019  Noord  13 juli t/m 25 augustus 2019

 

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen