Verlof en vakantie

Verlof aanvragen buiten schooltijden
Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet meenemen op vakantie tijdens schooltijden.†In bijzondere situaties kunt u wťl vrij vragen, dit doet u bij de directeur van de school. De regels voor verlof zijn vastgelegd in het verlofprotocol. Download het verlofprotocol hier.

Vakantieplanning
Onze schoolvakanties worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De data voor de vastgestelde schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid.† Daarnaast zijn er aanvullende vakantieweken en/of sluitingsdagen per school. Deze worden door elke school gecommuniceerd aan ouders.

Voor schooljaren 2021-2022 zijn de officiŽle vakantieweken als volgt:

Vakantie
† †††††††††††††††††††††††††††††
†Herfstvakantie 2020 †Noord† †16 t/m 24 oktober 2021
†Kerstvakantie 2020 †Heel Nederland †25 december 2021 t/m 9 januari 2022
†Voorjaarsvakantie 2021 †Noord †19 t/m 27 februari 2022
†Meivakantie 2021 †Heel Nederland †23 april t/m 8 mei 2022
†Zomervakantie 2021 †Noord †16 juli t/m 28 augustus 2022

Leerkrachten aan het woord

"OPSPOOR denkt mee en motiveert"

"Een lerende organisatie met daadkracht, voor mij fijn om voor te werken! Bij OPSPOOR wordt met ons meegedacht over welke kant het onderwijs op kan gaan. Je bent vrij om voorop te lopen en initiatief te tonen." - Medewerker van obs Wijdewormer