GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een formeel medebestuursorgaan en bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. Hun mening is waardevol en komt de kwaliteit van ons onderwijs ten goede. De GMR geeft advies vanuit de eigen praktijkervaring en heeft een instemmingsfunctie op vastgelegde onderwerpen. De GMR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar en in deze vergaderingen worden diverse onderwerpen behandeld die voor alle scholen onder het OPSPOOR-bestuur van belang zijn.
De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:
 
 Medewerkers Ouders 
 Annemieke Poppelier, sbo Het Tangram  Lauren Haenen, obs De Fuik
 Daniëlle Bosman, obs Noorderlicht    Matthijs Ros, obs Noorderschool
 Jakob de Vries, obs De Bloeiende Perelaar  Tanja Holt, obs Prinses Beatrix
 
 Agenda's            Notulen            Nieuwsbrieven
    Nieuwsbrief MR - GMR 2024 nummer 4
    Nieuwsbrief MR - GMR 2024 nummer 3
 21-05-2024   Nieuwsbrief MR - GMR 2024 nummer 2
  16-04-2024 Nieuwsbrief MR - GMR 2024 nummer 1
 13-02-2024 13-02-2024 Nieuwsbrief MR - GMR 2023 nummer 6
 12-12-2023 12-12-2023 Nieuwsbrief MR - GMR 2023 nummer 5
 21-09-2023 21-09-2023 Nieuwsbrief MR - GMR 2023 nummer 4
 27-06-2023 27-06-2023     Nieuwsbrief MR - GMR 2023 nummer 3
 11-04-2023 11-04-2023 Nieuwsbrief MR - GMR 2023 nummer 2
 07-02-2023 07-02-2023 Nieuwsbrief MR - GMR 2023 nummer 1
 07-12-2022 07-12-2022  
 13-09-2022 13-09-2022 Nieuwsbrief MR - GMR 2022 nummer 8
    Nieuwsbrief MR - GMR 2022 nummer 7
    Nieuwsbrief MR - GMR 2022 nummer 6
Archief agenda's Archief notulen Archief nieuwsbrieven


De jaarverslagen van de GMR zijn zichtbaar in de jaarverslagen van OPSPOOR.

Vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Wilt u het woord voeren? Meld uw komst ruim vóór de aanvang van de vergadering aan de ambtelijk secretaris via info.gmr@opspoor.nl Geef uw naam, adres en het agendapunt waarover u het woord wil voeren door. Het Dagelijks Bestuur van de GMR beslist of er al of niet gelegenheid tot inspreken geboden wordt.


Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam