Verkorte Deeltijd stage

Bij OPSPOOR bieden we stageplaatsen aan studenten die de verkorte deeltijdpabo doen bij Inholland Alkmaar of de iPabo. Bij inschrijving aan een van deze pabo's kun je aangeven dat je graag een stageplek wilt bij OPSPOOR. Dit kun je ook aangeven bij de stagecoördinator. Als er voldoende stageplekken beschikbaar zijn, word je geplaatst op een opleidingsschool bij een gecertificeerde mentor/praktijkbegeleider. Je loopt stage bij OPSPOOR en volgt de verkorte deeltijd.

Heb je minimaal een hbo-diploma en wil je aan het werk in het onderwijs? Onze scholen zien het als een kans om met jou aan de slag te kunnen! Op een van onze scholen ga je ervaring opdoen. Je verbindt op deze manier de theorie met de praktijk!

Heb je naast je studie tijd om te werken?
Volg je de verkorte deeltijd bij Inholland? Dan kun je bij het behalen van een aantal mijlpalen in de studie (30 EC's) al aan het werk als aankomend leraar. Het bekwaamheidsassessment betreft fasetoetsen, kennistoetsen, werkstukken, praktijk en de WisCAT-toets. Wil je tijdens je studie al aan het werk? Neem contact op met je directeur en stuur een mail naar opleiden@opspoor.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Leerkrachten aan het woord

"OPSPOOR denkt mee en motiveert"

"Een lerende organisatie met daadkracht, voor mij fijn om voor te werken! Bij OPSPOOR wordt met ons meegedacht over welke kant het onderwijs op kan gaan. Je bent vrij om voorop te lopen en initiatief te tonen." - Medewerker van obs Wijdewormer