Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon kan door leerlingen, ouders, medewerkers en vrijwilliger en directie geraadpleegd worden. Deze persoon is aangesteld door Opspoor en heeft een onafhankelijke positie. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een misdrijf. De externe vertrouwenspersoon handelt binnen de klachtenregeling van Opspoor. U kunt deze persoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand, met name als het gaat om zaken die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, machtsmisbruik en integriteitskwesties. Ook kan de externe vertrouwenspersoon u begeleiden tijdens de behandeling van uw klacht. 

Externe vertrouwenspersoon, Bernadette Hes:  

Mail: info@in-b-tweenadvies.nl 

Telefoon: 06-25538458 

Leerkrachten aan het woord

"OPSPOOR denkt mee en motiveert"

"Een lerende organisatie met daadkracht, voor mij fijn om voor te werken! Bij OPSPOOR wordt met ons meegedacht over welke kant het onderwijs op kan gaan. Je bent vrij om voorop te lopen en initiatief te tonen." - Medewerker van obs Wijdewormer