We doen het samen!

Breng de wereld in de school!
De ouders van onze leerlingen zijn belangrijke partners in ons onderwijs. We nodigen ze uit om mee te doen binnen de school: ervaringen delen, meepraten en onderdeel zijn van het leerproces van de kinderen, met respect voor professionele grenzen.
Leren doen kinderen immers overal: op school, thuis en in hun sociale omgeving. Op school zorgen we dat kinderen zich goed en veilig kunnen voelen. Een gevoel van veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen! We nodigen ouders ook graag uit om te vertellen over hun ervaringen op het gebied van werk. Zo maken we leren meer ervaringsgericht. Ouders zijn daarbij een belangrijke bron van kennis.

Elke school is actief met ouders in gesprek, op bepaalde onderdelen hebben zij zeggenschap via de Medezeggenschapsraad. Als stichting laten wij ons adviseren door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.


'Wat wil je leren?'
Door leerlingen te laten nadenken over wat ze willen leren over een onderwerp én hoe ze dat kunnen bereiken, groeit hun betrokkenheid. We geven de ruimte aan eigen leerdoelen, natuurlijk binnen de gestelde kaders. Leerlingen dragen verantwoordelijkheid binnen de school, passend bij hun eigen leeftijd. Daarnaast laten we ze meedenken over wat er in en om de school gebeurt. Dat noemen we leerlingparticipatie en elke school heeft de vrijheid om dit op eigen wijze vorm te geven. Zo leren wij leerlingen om te gaan met de maatschappij en hun sociale rol hierin. Naast de bekende zaakvakken vinden we een brede ontwikkeling belangrijk: techniek, muziek, creatieve vakken en natuur zijn onderdelen van ons aanbod.

Op veel scholen werken we met de Leerlingenraad: een vertegenwoordiging van de leerlingen denkt mee over belangrijke zaken in de school. Hoe moet het nieuwe schoolplein er uit zien? Welke projecten doen we in het komende jaar? Door samen te werken vergroten we het plezier op school.

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam