Opleiden in de School

OPSPOOR Opleiden in de School

Wat we doen...

Samen een cultuur creren van 'een leven lang leren' en 'leren te leren'. Dit is een cultuur die nodig is om in deze snel veranderende samenleving kinderen het onderwijs te bieden dat zij nodig hebben om in deze samenleving te kunnen functioneren. We inspireren onze aanstaande leraren en dagen hen uit om het beste uit zichzelf en uit onze leerlingen te halen. Zo kunnen onze leerlingen zich het beste voorbereiden op de toekomst.

Op dit moment hebben we 17 Opleidingsscholen en de komende jaren wordt dit verder uitgebreid.

Missie
Als Opleidingsschool staan we voor het opleiden van deskundige, creatieve en bevlogen leraren voor het primair onderwijs; leraren die beschikken over een gedegen kennisbasis en over onderzoekend vermogen. Een leraar die is Opgeleid in de School, streeft naar kwaliteit, is betrokken bij de ontwikkeling van de leerlingen en wil zichzelf blijven ontwikkelen. Opleiden doen we in nauwe samenwerking met Inholland en de iPabo.

Vertrouwen / Verbinden / meesterschap
OidS OPSPOOR werkt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden en meesterschap. We staan voor meesterschap en zetten daarom in op vakinhoudelijke diepgang in combinatie met een sterke beroepsgerichtheid. We zijn professionals met betrokkenheid bij de leerling, de student, het beroep en het werkveld. Daarnaast geloven we in de kracht van verbinding. Wij samen maken de organisatie. We erkennen, accepteren en waarderen verschillen tussen leraren, mentoren, opleiders, studenten en onze partners. We gaan uit van vertrouwen en hebben hoge verwachtingen van elkaar, onze studenten en onze partners. We geven en nemen vanuit onze professionaliteit verantwoordelijkheid en leggen waar nodig verantwoordelijkheid af.

Opleiden: dit doe je samen met het hele team.
Het team kiest bewust om te participeren in 'Opleiden in de School'. Hierbij hoort commitment en het nemen van verantwoordelijkheid om actief mede vorm te geven aan het grote geheel van OidS en het verder te ontwikkelen.

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend