Verkorte Deeltijd

Informatie over verkorte deeltijd

Heb je een hbo- of een wo-bacheloropleiding afgerond en wil je als leerkracht aan de slag in het basisonderwijs? Dan zijn er twee mogelijkheden om versneld je bevoegdheid te halen. á

Betaald voor de klas tijdens de studie?á

Wil je al tijdens je studie aan het werk zijn, dan kan dat als je al een hbo- of wo- opleiding hebt afgerond en de Verkorte Deeltijd Pabo volgt. In principe vanaf een halfjaar na de start van je opleiding heeft OPSPOOR de mogelijkheid om je in dienst te nemen wanneer je een aantal mijlpalen hebt behaald. In dat geval sluit je samen met OPSPOOR en je opleiding sluit je een tripartiete scholings- en begeleidingsovereenkomst van maximaal 2 jaar. Binnen deze tijd moet je de opleiding afrondená

OPSPOOR werkt samen met Inholland (Digipabo - Inholland Alkmaar)

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend