SO Martin Luther Kingschool

Onze leerlingen zijn allemaal op hun eigen manier getalenteerd. En wij bieden ze onderwijs dat past.

Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR!

OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze leerkrachten zijn meesters in het leren. Aan en ván hun leerlingen, aan en van elkaar. Want OPSPOOR spoort aan op ontwikkeling.

Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand wat de toekomst brengt. Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het onbekende vorm te geven en onze leerlingen helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om creatieve en flexibele leerkrachten met het lef om dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten met een eigentijdse visie op later. En op leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende geest en ambitie. Ze hebben vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst.

OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven leerlingen wat ze toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande vacature.
 

De Martin Luther Kingschool zoekt een leerkracht voor 0.6-1.0 WTF
 

Over de school

De Martin Luther Kingschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen. Bijna alle leerlingen hebben een verstandelijke beperking, maar er is ook sprake van bijkomende diagnoses die van invloed zijn op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen.

Uitgaande van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen, biedt de Martin Luther Kingschool onderwijs waarin de leerling zich cognitief, sociaal-emotioneel, praktisch, motorisch en creatief maximaal kan ontwikkelen, gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

We hebben een SO afdeling voor leerlingen tot maximaal 13 jaar. De belangrijkste leergebieden op het SO zijn de "Sociaal-emotionele ontwikkeling", "Leren leren" , "Communicatie" i.c.m. aanvankelijk lees- en rekenonderwijs.

De groepen kenmerken zich door de structuur en voorspelbaarheid die deze leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Het schoolse leren is belangrijk, maar om tot leren te kunnen komen wordt er eerst veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leervoorwaarden van elk kind. Gezien de grote diversiteit van onze leerlingen wat betreft mogelijkheden en talenten, denkniveau en werktempo wordt er gedifferentieerd en thematisch gewerkt.

Onze groepen worden samengesteld volgens het doelgroepenmodel van Lecso.
 

Het team

De Martin Luther Kingschool heeft een groot en zeer divers team. In totaal werken er ruim 65 medewerkers, waaronder leerkrachten, OOP-ers, specialisten en niet-klas- gebonden ondersteuning. Het team is in ontwikkeling en is bereid om zich te scholen voor onze toekomstige leerlingen. Naast de ontwikkeling van de leerlingen is ook de ontwikkeling van de medewerkers heel belangrijk. Op schoolniveau, maar ook individueel wordt hier veel aandacht aan besteed en zijn er ruime mogelijkheden tot eigen professionalisering.

De diversiteit in het team maakt dat er behalve de leerkracht ook ondersteuning in de groepen aanwezig is. De rol van de onderwijsassistent is in deze van groot belang. Samen met de leerkracht is hij/zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de groep.

Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op specialisten zoals intern begeleiders, een orthopedagoog, gymleerkracht, logopedist, fysio- ergotherapeut en PMT (Psychomotore therapeut).
 

Onze nieuwe collega:

  • Is minimaal 3 dagen per week beschikbaar voor 1 van onze SO bovenbouw groepen.
  • Heeft ervaring binnen het onderwijs, liefst S(B)O.
  • Heeft affiniteit met onze leerlingen en is in staat om zich in de leefwereld, de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van onze leerlingen te verplaatsen en daar zijn handelen op af te stemmen.
  • Heeft een goede pedagogische kennis en is in staat om samen met de leerkracht een heel gedifferentieerd onderwijsaanbod te bieden.
  • Kan onze leerlingen structuur en voorspelbaarheid bieden, maar is ook goed in staat om zich aan te passen als de omstandigheden anders zijn dan was gepland.
  • Is een teamplayer en kan goed samenwerken
  • Neemt initiatief, is positief en gaat altijd uit van het principe: "Waarom kan het wel?"
  • Is in staat om het kind achter het gedrag te zien.

Interesse?

Je kunt je sollicitatie vóór 16 september 2021 richten aan de directeur van de school:

Pien Heijnis p.heijnis@opspoor.nl
 

Heb je vragen over de vacature dan kun je contact opnemen via onderstaande telefoonnummers:

0299 748026 (telefoonnummer van de school)

0623303211 ( mobiele nummer Pien Heijnis)

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend