Alle vacatures

Klik op de functie en bekijk de volledige vacature.

Vacatures ingangsdatum 1 augustus 2022
Ga alvast in gesprek voor volgend schooljaar. We ontmoeten je graag!
 
 Functie  School  Groep/Bouw
 Onderwijsassistent/
 leerkrachtondersteuner
 DKC Het Parelhof  
 L10 leerkrachten  Obs De Blauwe Morgenster  Middenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Bloeiende Perelaar  Kleuterbouw
 L10 leerkracht  't Carrousel  Bovenbouw
 L10 leerkracht                               Obs De Delta                       Middenbouw/bovenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Eendragt  Onderbouw/middenbouw/bovenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Gouwzee  Onderbouw
 L10 leerkracht  Obs De Harpoen  Kleuterbouw
 L10 leerkracht  KC Willem Eggert  Kleuterbouw
 L10 leerkracht  Obs De Koempoelan  Middenbouw/bovenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Koningsspil  
 L10 leerkracht  Obs Het Kwartet  Kleuterbouw/bovenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Kweekvijver  Middenbouw
 L11 leerkracht  Martin Luther Kingschool  
 L10 leerkracht  Obs De Nieuwe Wereld  Kleuterbouw/middenbouw
 L10 leerkracht  Obs Oeboentoe  Kleuterbouw/middenbouw
 L10 leerkracht  DKC Het Parelhof  
 L10/L11 leerkracht  Obs 't Pierement  Kleuterbouw
 L10 leerkracht  Obs De Ranonkel  Onderbouw/middenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Rietkraag  
 L10 leerkracht  H.M. van Randwijkschool  Middenbouw/bovenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Stap  
 L10 leerkracht  Obs De Wagemakerschool  

Vacatures ingangsdatum z.s.m.
Wil je nu alvast aan de slag? Bekijk dan de onderstaande vacatures.
 Functie  School  Groep/Bouw
 Directie De Blauwe Morgenster  Obs De Blauwe Morgenster  
 Directie De Harpoen  Obs De Harpoen  
 Directie De Wagemakerschool   Obs De Wagemakerschool  
 Onderwijsassistenten/
 leerkrachtondersteuners
 DKC Het Parelhof  
 L10 leerkracht  Obs De Fuut  Middenbouw
 L10 leerkracht  Obs De Havenrakkers  
 L10 leerkracht  Obs De Kweekvijver  Middenbouw
 L10 leerkracht  DKC Het Parelhof  
 L10 leerkracht        Obs De Wagemakerschool       Onderbouw         
 Medewerker Klachtenteam     
 Medewerker kwaliteit en bovenschoolse IB-er    
 Bovenschoolse opleider    


 

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen