Presentatie ambities OPSPOOR

19 september 2017
OPSPOOR en de 37 schooldirecties hebben hun ambities voor de komende jaren vastgelegd in een nieuw raamwerk.
Voorzitter van het College van Bestuur Chris van Meurs nodigt via een videofilm alle OPSPOOR medewerkers uit om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs.

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving"

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Ouder van obs De Koningsspil in Oosthuizen