Presentatie ambities OPSPOOR

19 september 2017
OPSPOOR en de 37 schooldirecties hebben hun ambities voor de komende jaren vastgelegd in een nieuw raamwerk.
Voorzitter van het College van Bestuur Chris van Meurs nodigt via een videofilm alle OPSPOOR medewerkers uit om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs.

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend