Vergaderdata GMR

De GMR komt het in het schooljaar 2017-2018 bijeen op de volgende data:
  • 26 september 2017
  • 7 november 2017
  • 12 december 2017
  • 16 januari 2018
  • 10 april 2018
  • 22 mei 2018
  • 3 juli 2018
Agenda


Download hier de agenda van 12 februari 2019

Vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Wilt u het woord voeren? Meld uw komst ruim vˇˇr de aanvang van de vergadering aan de ambtelijk secretaris via info.gmr@opspoor.nl Geef uw naam, adres en het agendapunt waarover u het woord wil voeren door. Het Dagelijks Bestuur van de GMR beslist of er al of niet gelegenheid tot inspreken geboden wordt.

Communicatieplan GMR-OPSPOOR 2018-2019 Achterbanbijeenkomsten

Eenmaal per jaar organiseert de GMR een grote achterbanbijeenkomst. In het schooljaar 2018-2019 vindt deze bijeenkomst plaats op 20 maart 2019.

Uitnodiging achterbanbijeenkomst GMR op 20 maart, lees hier


Wilt u vast een voorproefje van hetgeen u te wachten staat?
https://www.youtube.com/watch?v=lW2EkPrnH5I


De vastgestelde notulen van dit schooljaar leest u hier.

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel Úcht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam