Vergaderdata GMR

De GMR komt het in het schooljaar 2017-2018 bijeen op de volgende data:
  • 26 september 2017
  • 7 november 2017
  • 12 december 2017
  • 16 januari 2018
  • 10 april 2018
  • 22 mei 2018
  • 3 juli 2018
Agenda
Download hier de agenda van 11-12-2018

Vergaderingen van de GMR zijn openbaar. Wilt u het woord voeren? Meld uw komst ruim vr de aanvang van de vergadering aan de ambtelijk secretaris via info.gmr@opspoor.nl Geef uw naam, adres en het agendapunt waarover u het woord wil voeren door. Het Dagelijks Bestuur van de GMR beslist of er al of niet gelegenheid tot inspreken geboden wordt.

Communicatieplan GMR-OPSPOOR 2018-2019 

Achterbanbijeenkomsten

Eenmaal per jaar organiseert de GMR een grote achterbanbijeenkomst. In het schooljaar 2018-2019 vindt deze bijeenkomst plaats op 12 maart 2019.

De vastgestelde notulen van dit schooljaar leest u hier.

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen