SO Martin Luther Kingschool

Onze leerlingen zijn allemaal op hun eigen manier getalenteerd. En wij bieden ze onderwijs dat past.

Ben jij bereid te leren? Kom werken bij OPSPOOR!

OPSPOOR biedt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op 37 scholen in Purmerend en omgeving. Onze leerkrachten zijn meesters in het leren. Aan en ván hun leerlingen, aan en van elkaar. Want OPSPOOR spoort aan op ontwikkeling.

Wij zijn op zoek naar toekomstmakers. In een snel veranderende tijd weet niemand wat de toekomst brengt. Wij zoeken mensen die het een uitdaging vinden het onbekende vorm te geven en onze leerlingen helpen hetzelfde te doen. Want zij zijn op hun beurt toekomstmakers! Dat vraagt om creatieve en flexibele leerkrachten met het lef om dingen anders te doen. Het vraagt om leerkrachten met een eigentijdse visie op later. En op leren. En dat vraagt om mensen met een ondernemende geest en ambitie. Ze hebben vertrouwen in zichzelf, in de ander én in de toekomst.

OPSPOOR verbindt heden en toekomst, mensen, culturen en opvattingen. We geven leerlingen wat ze toekomt. Is dat ook wat jij wil doen? Bekijk dan onderstaande vacature.
 

De Martin Luther Kingschool zoekt per 1 februari 2023 een leerkracht SO voor 1.0 fte.

Wil je direct solliciteren? Reageer dan via deze link.
Of neem dan contact op met onze directeur Pien Heijnis via telefoonnummer: 0299-748026 of 0299-748026.

Over de school

De Martin Luther Kingschool is een gespecialiseerde school. Een deel van onze leerlingen heeft een verstandelijke beperking, maar er is ook sprake van een flink aantal leerlingen waarbij meerdere diagnoses en een complexe ondersteuningsbehoefte van invloed zijn op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor hebben deze leerlingen baat bij een gespecialiseerde onderwijssetting.

Uitgaande van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen, biedt de Martin Luther Kingschool onderwijs waarin de leerling zich cognitief, sociaal-emotioneel, praktisch, motorisch en creatief maximaal kan ontwikkelen. Dit alles gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

De groepen kenmerken zich door de structuur en voorspelbaarheid die deze leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Het schoolse leren is belangrijk, maar om tot leren te kunnen komen wordt er eerst veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leervoorwaarden van elk kind. Gezien de grote diversiteit van onze leerlingen wat betreft mogelijkheden en beperkingen, denkniveau en werktempo wordt er gedifferentieerd en thematisch gewerkt. Onze groepen worden samengesteld volgens het doelgroepenmodel van Lecso.
 

Het team

De Martin Luther Kingschool heeft een groot en zeer divers team. In totaal werken er ruim 75 medewerkers, waaronder leerkrachten, OOP-ers, specialisten en niet-klas- gebonden ondersteuning. Het team is in ontwikkeling en is bereid om zich te scholen voor onze toekomstige leerlingen. Naast de ontwikkeling van de leerlingen is ook de ontwikkeling van de medewerkers heel belangrijk. Op schoolniveau, maar ook individueel wordt hier veel aandacht aan besteed en zijn er ruime mogelijkheden tot eigen professionalisering.

De diversiteit in het team maakt dat er naast de leerkracht ook veel ondersteuning aanwezig is in de groepen. Daarnaast kan er een beroep worden gedaan op specialisten zoals intern begeleiders, een orthopedagoog, logopedist, fysio- ergotherapeut  en PMT (Psychomotore therapeut).
 

Onze nieuwe collega:

  • Is minimaal 2 dagen per week beschikbaar, maar fulltime is ook mogelijk.
  • Is in het bezit van een afgeronde PABO-opleiding.
  • Is innovatief en kan een goede bijdrage leveren aan de ingezette schoolontwikkeling.
  • Heeft affiniteit met onze leerlingen en is in staat om zich in de leefwereld, de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van onze leerlingen te verplaatsen en daar zijn handelen op af te stemmen. 
  • Heeft een goede pedagogische en didactische kennis en is in staat om een heel gedifferentieerd onderwijsaanbod te geven.
  • Kan onze leerlingen veel structuur en voorspelbaarheid bieden, maar is ook goed in staat om zich aan te passen als de omstandigheden anders zijn dan was gepland.
  • Kan goed samenwerken met collega's, met OOP-ers en specialisten.
  • Is positief en gaat altijd uit van het principe: "Waarom kan het wel?"
  • Is in staat om het kind achter het gedrag te zien.
Benieuwd geworden naar ons? Altijd al op zoek geweest naar die plek waar je echt een meester (M/V) kan worden in je vak? Of groei je gewoon ontzettend uit je jas?

Contact opnemen

* Verplichte velden

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam