Samen voor toekomstmakers

Leren doen kinderen overal, zowel binnen als buiten de school. Het verzorgen van goed onderwijs is een prachtige en complexe taak die zich al lang niet meer beperkt tot het schoolgebouw. Daarom halen we de samenleving graag binnen de school én onze stichting. Onze partners zijn daarbij voor ons van grote waarde. Met hen zorgen we voor een vloeiende overgang tussen de schoolomgeving en de rest van de sociale omgeving van een kind. Een aantal van deze partners is:

Gemeentes
Met de gemeentes (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland) zijn wij met regelmaat in gesprek over onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe houden we het voor de jeugd aantrekkelijk in onze gemeentes? Zij zijn daarvoor belangrijke gesprekspartners en kunnen ons onder andere ondersteunen met doelsubsidies. Deze kunnen per gemeente verschillen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld muziek- of zwemles aanbieden binnen de scholen. Daarnaast spelen zij een formele rol bij nieuwbouw van schoolgebouwen.

Kinderopvangorganisaties
Veel van onze leerlingen bezoeken een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf voordat zij 4 jaar oud zijn. De voorschoolse fase is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld op het gebied van taal en motoriek. Als de leerlingen eenmaal bij ons op school zitten, bezoeken zij na schooltijd vaak een buitenschoolse opvang omdat ouders werken of studeren. Wij vinden het daarom belangrijk om met kinderopvangorganisaties samen te werken. Onze doelstelling is om een gemeenschappelijke visie te formuleren op spelen, ontwikkeling, leren en opvang. We werken binnen onze scholen samen met verschillende kinderopvangorganisaties.  

Bibliotheek
Leesonderwijs is belangrijk voor kinderen. Door de samenwerking met de bibliotheek maken we lezen nog leuker! Dat kan zijn door bijvoorbeeld in de school een uitgiftepunt te vestigen, een leerzaam uitje naar de bibliotheek te organiseren of voorleesochtenden te volgen. De bibliotheek is voor ons een belangrijke partner bij taalontwikkeling.

Kunst en cultuur
De ontwikkeling van een kind bestaat uit vele facetten. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen tijdens hun basisschoolperiode kennis te laten maken met kunst en cultuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan theater, muziekles en creatieve vakken als beeldhouwen en kunstbeschouwing. Binnen onze gemeentes werken we samen met verschillende aanbieders.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven heeft waardevolle informatie over wat er in de toekomst van kinderen verwacht wordt. Op stichtingsniveau vinden we het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen zodat we dit in ons onderwijs kunnen opnemen. We zijn daarover regelmatig in gesprek. Daarnaast kunnen we onze leerlingen al vroeg laten kennismaken met de 'werkvloer', een eerste en vroege oriëntatie op hun toekomst. Hoe werkt techniek 'in het echt'? Wat doet een programmeur, dierenarts, vormgever of supermarktmanager eigenlijk precies? We nodigen daarom bedrijven en ouders graag uit om over hun ervaringen te komen vertellen in de klas.

Voortgezet onderwijs
Na groep acht volgt het voortgezet onderwijs. We vinden het belangrijk om elke leerling op de juiste wijze te begeleiden bij de keuze voor het niveau en de school zodat zij op de juiste wijze aan hun toekomst beginnen. Daarom werken we samen met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio en stemmen wij onze informatie, waar nodig op elkaar, af.

Passend onderwijs en jeugdzorginstanties
Soms is het nodig om een leerling extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over het welbevinden van een kind op school of in de thuissituatie. Om te zorgen voor passend onderwijs voor ieder kind maakt OPSPOOR onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Waterland en SWV Primair Onderwijs Zaanstreek. Ook hebben wij de nodige contacten met verschillende jeugdorganisaties. Samen kijken we wat de beste school in de regio is voor het kind of welke ondersteuning kind en ouders nodig hebben.
 

Leerkrachten aan het woord

"OPSPOOR denkt mee en motiveert"

"Een lerende organisatie met daadkracht, voor mij fijn om voor te werken! Bij OPSPOOR wordt met ons meegedacht over welke kant het onderwijs op kan gaan. Je bent vrij om voorop te lopen en initiatief te tonen." - Medewerker van obs Wijdewormer